Data Protection Officer –

usaglasite poslovanje sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Od 21. avgusta 2019. godine Srbija je dobila regulativu o zaštiti privatnosti, po uzoru na evropski GDPR. To znači da obrada, korišćenje i čuvanje ličnih podataka vaših klijenata i zaposlenih mora biti 100% u skladu sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).

Zato su sve državne firme u obavezi da imaju stručnjaka za zaštitu privatnosti (Data Protection Officer-a). Takođe, DPO je neophodan i svim privatnim kompanijama koje obrađuju veći broj ličnih podataka – bez obzira na veličinu.

Zato, kako biste što pre osigurali sigurno poslovanje vaše firme i prilagodili se novom Zakonu, nudimo vam obuku za zaštitinika podataka o ličnosti za vašeg zaposlenog. Tako ćete uštedeti novac za angažovanje DPO stručnjaka i nećete morati da brinete o pouzdanosti novog zaposlenog. Jer će tako odgovoran posao da vodi neko koga poznajete i kome verujete.

Prednosti Data Protection Officer obuke

Vaš zaposleni će se na obuci upoznati sa neophodnim pravnim aktima i steći potrebna znanja za vršenje funkcije zaštitnika podataka o ličnosti. Tako da će nakon obuke znati:

  • Odnos između GDPR-a i ZZPL-a,
  • Šta su i kako se obrađuju lični podaci,
  • Ko su učesnici i koja su načela i pravne osnovne obrade podataka,
  • Koja su prava osoba čiji se podaci obrađuju,
  • Koje su odgovornosti i sankcije za kršenje Zakona,
  • Koje organizacione i tehničke mere propisuje Zakon za pravna lica,
  • Funkciju, položaj i zadatke Data Protection Officer-a,
  • Kako implementirati GDPR/ZZPL u poslovanje,
  • Kako pratiti usklađenost poslovanja sa novim regulativama.

Sa ovim praktičnim znanjima, vaš radnici će moći da primene Zakon o zaštiti podakata o ličnosti u poslovanju vaše firme. A vama će se novac uložen u obuku zaposlenog i te kako isplatiti.

Data protection officer obuka za vaše zaposlene

Kako da prijavite nekog iz tima na obuku?

Organizaciju obuke za vaše zaposlene u potpunosti prilagođavamo vašim potrebama i zahtevima. Tako da obuku možemo realizovati:

Takođe, možemo za vas da organizujemo ciljane obuke i pomognemo vam da dođete do željenog kandidata za posao. Saznajte više o našem projektu Pronađi kadar.

Za sve informacije vezane za cenu, trajanje, tempo i rezultate obuke, možete nas pozvati na 011/4092-613 i 060/6648-967 ili nam pisati na mail info@bizniskursevi.com. Takođe, možete nas kontaktirati i ONLINE u nastavku strane.