Obezbedite poslovni napredak za sebe i svoju kompaniju!

Specijalistička obuka za posao javnih nabavki

Sistem javnih nabavki, baziran na principima otvorene i ravnopravne konkurencije, od najvećeg je značaja za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Upravo je to razlog zbog kog dolazi, i dolaziće, do sve veće potražnje za stručnjacima za javne nabavke koji su deficitaran kadar u našoj zemlji. Tu je i vaša prilika za novi poslovni uspeh.

Osobe koje odlično poznaju sistem i načine funkcionisanja javnih nabavki postale su neophodne praktično svima. Od državnih institucija, zdravstvenh ustanova, sudova, škola, javnih agencija, komunalnih službi i lokalnih samouprava, do privatnih kompanija, građevinskih firmi i preduzeća koja se bave pružanjem usluga, a koja žele da učestvuju na različitim tenderima.

Ako želite da poboljšate svoje poslovanje, postanete dominantni na tržištu i uvećate svoju zaradu, ono što vam je neophodno jeste 2-mesečna specijalistička obuka za posao javnih nabavki, za vas ili vaše zaposlene. Na ovaj način, jednokratnim ulaganjem u svoje zaposlene, možete obezbediti kadar koji će konstantno i vredno raditi na rastu vaše firme i kapitala.

Ko može postati stručnjak za javne nabavke?

Javne nabavke predstavljaju veoma veliku oblast koja se prepliće u svim sferama društva. U procesu javnih nabavki učestvuju naručioci i ponuđači. Pod naručiocima podrazumevaju se sve državne ustanove i institucije koje se finansiraju iz budžeta. S druge strane ponuđači mogu biti proizvodne, uslužne i građevinske firme, koje mogu dostaviti naručiocima određene proizvode ili robu, pružiti usluge ili izvršiti određene radove.

Dakle, specijalistički kurs za javne nabavke potreban je, kako osobama koje se javnim nabavkama bave pri državnim institucijama, tako i zaposlenima u privatnim preduzećima koje žele da učestvuju i pobede na tenderima. Obuka za javne nabavke opremiće vaše zaposlene svim potrebnim znanjima neophodnim za dobijanje što većeg broja tendera i ostvarivanje profita, kao i alatima koji će vas zaštititi od diskriminacije i neadekvatnog izbora ponude. Nezaposlenima ova obuka može obezbediti mnogo veću šansu da se zaposle, kako u državnim organima, tako i u privatnom sektoru.

Kako izgleda obuka za javne nabavke?

Da bi neko postao stručnjak za javne nabavke nisu potrebna nikakva posebna predznanja, niti je potrebno posedovati određenu fakultetsku diplomu. Prema propisima, pored osoba zaposlenih u državnim institucijama koji moraju da polože ispit za službenika za javne nabavke, ovim poslom mogu se baviti i zaposleni u privatnom sektoru ili ostala lica koja će učestvovati na tenderima.

There are many types of school paper writing write essays services.

Obuka za posao javnih nabavki je najbolji način pripreme za ovaj ispit i sticanje sertifikata za službenike javnih nabavki.

Tokom 32 časa (16 viđanja u trajanju od 1,5 sat) obuke za posao javnih nabavki polaznicima će biti:

 • Predstavljeno zakonodavstvo i proces funkcionisanja sistema javnih nabavki u Republici Srbiji i Evropskoj uniji
 • Ukazano na prednosti koje pruža otvoreno tržište javnih nabavki
 • Ukazano na najbitnije pravne tekovine EU u ovoj oblasti
 • Predstavljene planirane mere za period do 2018. godine jer ovaj plan predstavlja vodič za dalju budućnost i glavni je pokretač budućeg razvoja
 • Prikazani postupci u oblasti javnih nabavki i to od objavljivanja konkursa, kroz sve faze do izbora ponude
 • Objašnjen žalbeni postupak kao jedan od veoma bitnih postupka koji pruža zaštitu prava svim učesnicima

Značajan deo obuke biće posvećen praktičnom radu, odnosno konkretnim primerima pripreme procesa raspisivanja konkursa od strane subjekata u procesu javnih nabavki, kao i priprema neophodne tenderske dokumentacije. Takođe, značajan deo kursa biće posvećen obuci za korišćenje portala javnih nabavki, preko kojeg se u Republici Srbiji oglašavaju konkursi i sprovode neophodne procedure u oblasti javnih nabavki.

Šta dobijate nakon obuke za posao javnih nabavki?

Po završetku specijalističke obuke za javne nabavke vi i vaše preduzeće dobijate zaposlenog koji će moći da:

 • Primenjuje stručna znanja za razumevanje kompletne pravne regulative koja reguliše oblast javnih nabavki;
 • Razume ustanovljene stavove i mišljenja;
 • Usvoji načela, pojmove i postupke javnih nabavki;
 • Obavlja planiranje javnih nabavki;
 • Izrađuje konkursnu dokumentaciju;
 • Organizuje i sprovodi javne nabavke;
 • Samostalno izrađuje sva neophodna akta koja se koriste u postupcima javnih nabavki;
 • Upotrebi stečena znanja za uspešno polaganje pismenog ispita za službenika za javne nabavke.

Iskoristite 50% popusta na obuku

Start kursa Javne nabavke je početkom decembra 2016. Puna cena 2-mesečne specijalističke obuke za javne nabavke iznosi 18.000 dinara/mesečno, međutim, ukoliko svog zaposlenog budete prijavili do 15.07.2018. , ostvarujete pravo na 50% popusta, tako da će te obuku platiti samo 9.000 dinara/mesečno. Rezervacija mesta na kursu iznosi 2.000 dinara, što je preduslov za učešće na obuci. Rezervacija se uračunava u cenu kursa tako što se od ukupne cene odbija iznos od 2.000 dinara. Uplata rezervacije se obavlja u prostorijama škole, ulica Lomina 48/1.

Broj polaznika je ograničen i zato što pre rezervišite mesto na obuci pozivanjem telefona 011 40 82 117, 069 67 10 84 ili nam se obratite putem maila info@bizniskursevi.com.

 1. Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Srbiji;
 2. Pojam i predmet javne nabavke;
 3. Načela javne nabavke;
 4.  Nabavke na koje se zakon ne primenjuje;
 5. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka;
 6. Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke;
 7. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa;
 8. Postupci javne nabavke (otvoreni postupak; restriktivni postupak; kvalifikacioni postupak; pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda; pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda; konkurentni dijalog; konkurs za dizajn; javna nabavka male vrednosti);
 9.  Elektronska licitacija;
 10. Centralizovane javne nabavke;
 11. Plan nabavki;
 12. Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke;
 13. Oglasi o javnoj nabavci;
 14. Konkursna dokumentacija – priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune;
 15. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova;
 16. Tehničke specifikacije;
 17. Kriterijumi za dodelu ugovora;
 18. Negativne reference;
 19. Ponuda – podnošenje i važenje;
 20. Rokovi u postupku javne nabavke;
 21. Prijem i otvaranje ponuda;
 22. Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka;
 23. Ugovor o javnoj nabavci;
 24. Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćajnih i poštanskih usluga;
 25. Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti;
 26. Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama;
 27. Zaštita prava u postupku javne nabavke;
 28. Ništavost ugovora;
 29. Kaznene odredbe – prekršaji.